Bilde fra øvingsrommet

Bilde fra øvingsrommet
Bilde fra øvingsrommet
Aspirant 1 og 2 er betegnelsen vi bruker på de som spiller korpsinstrument og er inne i sitt 1. eller 2. spilleår. Aspirantene får tilbud om 1 instrumentaltime+1 samspilltime pr.uke.
På samspilltimene ønsker vi å gi elevene opplæring i det å spille i korps. Vi vektlegger korpsrutiner, innøving av samspillrepertoar og musisk trening gjennom lek. Vi gir også elevene mulighet til å spille solo på samspilltimene.

Samspilltimene for Aspirant 1 foregår torsdager fra kl.17.00-17.45 på Hammartun skole.
Samspilltimene for Aspirant 2 foregår torsdager fra kl.18.00-18.45 på Hammartun skole.